Oracle PeopleSoft performance management

  • Algemeen
  • Business
  • Techniek

Performance gerelateerde problemen in ERP-systemen hebben gevolgen voor zowel gebruikers als bedrijfsprocessen en Oracle PeopleSoft is zeker geen uitzondering.  Begrip krijgen van hoe de applicatie presteert en hoe te reageren tijdens perioden van verminderde performance is moeilijk vanwege de complexiteit van PeopleSoft workloads.

In de afgelopen jaren heeft Tuuring Performance Insights een belangrijke leemte opgevuld door onze klanten inzichten te bieden in de performance van de Oracle PeopleSoft-omgeving. Een van de manieren waarop we dit hebben bereikt, is door de data vanuit de eigen, door Oracle geleverde, databronnen te gebruiken. Hiermee ontstaat een belangrijke context over de invloed van applicatie performance op de bedrijfsprocessen die worden gefaciliteerd door de PeopleSoft-applicaties.

End-to-end performance-analyse

Oracle PeopleSoft is vaak gekoppeld met verscheidende IT componenten binnen een toepassings-architectuur wat vrij complex is om te bouwen en te onderhouden. De meeste van onze klanten hebben regelmatig te maken met performance gerelateerde problemen en veel moeilijkheden om, als dat al lukt, de oorzaak te achterhalen. Er moeten meerdere teams betrokken worden om verschillende delen van de applicatie-keten te doorgronden, zoals infrastructuur, databases en applicatiecode. Elk team is uitgerust met zijn eigen set tools om de beschikbaarheid en performance van hun silo te bewaken. Echter zonder een gecentraliseerd en overall overzicht wat relevant is voor de gehele keten, weet men vaak niet waar gestart moet worden met troubleshooting.

Tuuring Performance Insights verzamelt performance-data uit al deze toolsets om één geïntegreerd performance-overzicht te creëren van de gehele keten. In één opslag is de health zichtbaar en kan de root cause van een probleem geidentificeerd worden. De connectoren die betrokken zijn bij het verzamelen van deze data zijn beschikbaar voor zowel generieke tools als de eigen monitoringtools van Oracle, zoals PPMI.

Gebruiksscenario’s voor Performance-analyse

Dus wat voor soort gebruiksscenario’s worden mogelijk gemaakt door deze gecentraliseerde verzameling performancedata? Het Performance Insights-platform levert op use case gebaseerde dashboards voor zowel functionele als technische applicatiebeheerders. Tevens worden management en business overzichten gefaciliteerd op basis van performance data. Deze dashboards kunnen worden gebruikt voor zowel dagelijkse operaties als voor ad-hoc rapportages.

Hieronder staan ​​enkele voorbeelden van use cases die met onze software zijn geïmplementeerd.

Een primaire use case is om performance-impact rechtstreeks te relateren aan gebruikersi-nteractie met de applicatie of lopende processen. Veel performance tools voor infrastructuur kunnen afwijkingen of performance vermindering registreren, maar ze missen de context van de PeopleSoft-toepassing om de daadwerkelijk getroffen gebruikers of processen te bepalen. Klanten willen antwoord op vragen als ‘Hoeveel gebruikers zijn er op dat moment daadwerkelijk actief in de applicatie?’ of ‘Hoe verhoudt de performance van de database zich tot de duur van complexe langlopende jobs?’ Door gebruik te maken van Performance Insights worden deze databronnen gecombineerd en gecorreleerd om applicatieperformance rechtstreeks te koppelen aan de resultaten van bedrijfsprocessen.

Een ander gebruiksscenario betreft het beheer van de prestaties in de loop van de tijd, door middel van wijzigingen die zijn aangebracht in de toepassing zelf of de componenten die worden gebruikt om deze te hosten. Aangezien monitoringtools over het algemeen niet op de hoogte zijn van wijzigingen die zijn aangebracht in applicatieversies of de code in applicatiefuncties, is het een uitdaging om de eventuele impact van deze wijzigingen te bepalen. Door gegevens uit verschillende bronnen te combineren, laat Performance Insights gedragsveranderingen zien voor zowel de applicatie als de infrastructuur, terwijl het op de hoogte is van wijzigingen die zijn aangebracht in alle betrokken componenten.

Bovendien kan performance-beheer de besluitvorming vóór, tijdens of na de implementatie van wijzigingen ondersteunen. Deze wijzigingen kunnen betrekking hebben op o.a. software-upgrades, vervanging van infrastructuur of cloudmigraties. Doordat Tuuring Performance Insights data verwerkt en correleert van zowel de software- als hardware-componenten, krijgen performance inzichten meer context omdat deze rechtstreeks kunnen worden gekoppeld aan gebruikers-interactie of process-statistieken. Zijn de prestaties van specifieke taken of zoekopdrachten van gebruikers afgenomen na een bepaalde versie-upgrade? Hebben we de juiste configuratie voor de databaseserver gekozen of moeten we de cloud-aanbieder wijzigen die we voor de applicatieserver hebben geselecteerd? Alle relevante vragen kunnen worden beantwoord met geïntegreerde performance-analyses.

Dus wat nu?

De genoemde use cases zijn enkele voorbeelden van Oracle PeopleSoft met het Performance Insights platform. Deze voorbeelden zijn gebruikt bij PeopleSoft-klanten, maar zijn ook beschikbaar voor andere ERP-softwareoplossingen. Herken je de uitdagingen die in deze blog worden genoemd of wil je weten hoe ons platform jouw organisatie kan helpen, bezoek dan onze pagina met oplossingen of neem hier contact met ons op.