Business performance analytics in 2 weken

  • Algemeen
  • Business

Grip krijgen op uw business start met inzicht in de performance van processen.

Dagelijks of meerdere keren per week ontvangt u spreadsheets met de performance van afdelingen, medewerkers en het financiële resultaat. Maar wat zeggen deze cijfers nu precies? Hoe komt het dat de ene week de cijfers beter zijn dan de week ervoor? Wat waren de bottlenecks en waar liggen kansen om te verbeteren? Meer inzicht in uw business performance analytics is geen tijdrovend en duur proces! Met de oplossingen van Tuuring is dit al in twee weken mogelijk

Actuele business performance?

U bent ongetwijfeld bekend met diverse business performance analytics pakketten. Dure consultants zijn maanden bezig om alle processen van uw organisatie in een niet flexibel systeem te zetten én eentje waarbij u niet realtime kunt zien wat er gaande is in uw business. Weet u op dit moment bijvoorbeeld hoeveel consulten er plaatsvinden in uw zorginstelling? Wat de doorloopsnelheid van een batch incasso aan WA-verzekeringen is, of wat de snelheid van uw tankproces is in de oliesector?

Kunt u daarnaast binnen enkele minuten handelen als er een bottleneck ontstaat? Of weet u niet aan welke knop u moet gaan draaien? Stel dat uw zorgmedewerker 20 keer per dag het EPD raadpleegt bij haar patiënten, en hier iedere keer 15 seconden moet wachten op de gegevens, dan gaan er 5 minuten per dag verloren. Deze 5 minuten zijn aan het einde van de maand bijna 2 uur geworden waarin geen zorg verleend kon worden. Als u niet weet dat er een langere laadtijd was, en of er bij het EPD een technische issue is, dan kunt u ook niet herleiden waarom het aantal consulten van die dag lager was dan de dag ervoor.

Inzicht in uw business performance analytics

Veel processen lopen horizontaal en verticaal door uw organisatie voordat ze uitgevoerd worden. Iedere afdeling gebruikt vervolgens weer andere tools bij het verwerken. Dit maakt het goed meten van de performance voor veel partijen lastig. Vooraf klinkt het implementeren van een business performance analytics oplossing altijd erg goed, maar bij het implementeren op uw huidige IT-systemen blijkt het een hell-of-a-job. Het kost veel tijd en er is een hoge learning curve bij de ingehuurde consultants voordat ze al uw tools kennen. Om nog maar te zwijgen over de hoge kosten voor het op maat maken van dashboards voor uw situatie.

In 2 weken inzicht in uw business performance?

U zit niet (weer) te wachten op lange IT implementaties, maar wilt wél realtime inzicht in uw business en snel kunnen ingrijpen. Tuuring is dan voor u dé oplossing. Wij kunnen ons platform snel koppelen aan uw systemen en direct starten met het analyseren van alle data. Aan de hand hiervan stellen we een baseline vast en maken overzichtelijke dashboards.

Tuuring beschikt over alle performance kennis om snel resultaat te laten zien. Wij kunnen inpluggen op bestaande systemen en zien hierdoor direct de flows en kunnen de performance meten. We kunnen de data op een juiste manier op een rij zetten. Zo kunnen we de performance in een flow krijgen en heeft u realtime inzicht in uw business.

Ons platform is direct beschikbaar en kan al in twee weken tijd u inzicht geven, zonder dat het u veel tijd, mankracht en geld kost. We stellen samen een baseline vast en meten iedere afwijking. Bent u benieuwd naar wat Tuuring voor uw organisatie kan betekenen? Neem contact met ons op voor een vrijblijvende demonstratie.